måndag, 27 of september of 2021

FAQ

Frågor & svar

Vad är skillnaden på Mindfulness meditation och annan meditation?

Andra meditationsformer kan innebära att man under meditationen har ett mantra att koncentrera sig på eller att man skall ljuda eller andas på speciellt sätt. Vitsen med mindfulness meditation är att man inte skall göra något annat än att fokusera uppmärksamheten mot sin egen naturliga andning. Inte ändra på något utan neutralt observera vad som sker här och nu.  Då kan hjärnan helt fokusera på enbart sinnesupplevelser utan att vara upptagen av något annat. Individen behöver ej känna några prestationskrav utan kan vara helt accepterande mot sig själv.

Vad är det för skillnad mellan mindfulness yoga och annan typ av yoga?

Vid Mindfulness yoga använder man sin naturliga andning och andningsankaret. Uppmärksamhetsträning under rörelse helt enkelt. Man ändrar inget, det finns inget rätt eller fel utan man observerar bara neutralt och  utan värderingar vilka sinnesupplevelser man har i kropp och sinne just nu. Synsättet att människan är aktiv varelse som samspelar med sin omgivande miljö och att personer behöver utöva meningsfulla aktiviteter för att må bra.

Vad är det för speciellt med arbetsterapi?

Arbetsterapeuter kombinerar medicinsk kunskap, kunskap om vilka praktiska konsekvenser begränsningar orsakar i individens liv och kunskap om hur begränsningar kan kompenseras med nya strategier, hjälpmedel, fysiska anpassningar. Vardagliga aktiviteter används som redskap för utredning, behandling och träning.