måndag, 27 of september of 2021

Formalia

  • Betalning av kurser sker via fakturor som tillhandahålles kursdeltagare.
  • Offert tillhandahålles efter överenskommelse.
  • Avbokningsregler
  • Kurser – avbokning ska ske senast 1 vecka före kursstart.
  • Vid senare avbokning än 1 v & fram till & med kl 12.00 dagen innan kursstart debiteras halva kursavgiften.
  • Vid senare avbokning än ovanstående debiteras full kursavgift.
  • Vid ej avbokad plats debiteras full kursavgift.
  • Påbörjad & avbruten kurs återbetalas ej.
  • Deltagare har eget ansvar för sin hälsa och om eventuell skada uppstår under kurs. Deltagare förutsätts ha egen försäkring.
  • Innehar F-skattsedel