måndag, 27 of september of 2021

Medicinsk yoga

Medicinsk Yoga är ett verktyg för självläkning och avsett för alla som vill förbättra sin hälsa och skapa fördjupad balans i sitt liv.

Behandlingen är utarbetad vid Institutet för Medicinsk Yoga i Stockholm och har sin grund i Kundaliniyoga.  Genom olika  vetenskapliga studier har effekten påvisats och Medicinsk Yoga används allt mer inom hälso- och sjukvården i Sverige och andra länder. Alla som undervisar i medicinsk yoga har en medicinsk grundutbildning. Jag själv är legitimerad arbetsterapeut med mångårig och bred arbetslivserfarenhet.

Inom yoga är synsättet att kropp, sinne och själ samspelar och är en enhet. Livets utmaningar och krav kan lätt orsaka oss obalans i kropp, sinne och själ. Vid obalans uppstår symptom i form av olika besvär och sjukdomar. Vi behöver lära oss att lyssna inåt för att bli medvetna om våra grundläggande behov kunna påverka vårt mående i positiv riktning.

Medicinsk Yoga är en terapeutisk form av ursprunglig och kraftfull yoga som behandlar hela människan. Syftet är att återskapa balans vilket ger bättre hälsa med förbättrad förmåga till tex avslappning, harmoni och koncentration. Rörlighet, koordination, smidighet och balans förbättras likaså.

.

Hur går det till?

Eftersom jag hållit på med mindfulnessträning i 13 år och arbetat med rehabilitering  i 20 år, finns de synsätten som en naturlig del i min undervisning.  Träning av  ett  icke värderande förhållningssätt, inget jämförande och värderande utan acceptans  av hur allt är just i stunden utan förutfattade meningar och prestige.  Vikten att integrera träning i vardagsaktiviteterna  tror jag är en förutsättning för ett hälsosammare liv.

Fokus är på långsamhet och inkännande, andning och medveten närvaro. Det är en träning som förankrar dig inåt och därmed ger dig möjlighet att återfinna balansen mellan yttre krav och inre behov och förmåga.

Medicinsk Yoga består av enkla andnings- och yogaövningar som alla kan göra utifrån vars och ens förutsättningar och oavsett eventuella besvär. Genom kroppsställningar, rörelser, andningstekniker, fokus/meditation, mantra (ljud) och meditation påverkas hela individen. Enkla tekniker som kan användas för att skapa ett genuint läkande.

Genomförande
  •  Sittande på yoga matta/ kudde eller pall alternativt på stol.
  •  Praktiska övningar anpassas utifrån individuella förutsättningar.
  •  Allt genomförs i lugnt tempo och utan prestationskrav.  Ibland är det pga besvär tex  lämpligt att börja med att enbart tänka rörelserna som ett första steg mot ökad rörlighet.

.

Under kurs beskrivs kontinuerligt teoretisk bakgrund, jag handleder och ger tips och råd om hur träning kan genomföras, anpassas utifrån individuella förutsättningar och integreras i vardagslivet.

Min samlade professionella kompetens och mitt synsätt består av både arbetsterapi/rehabilitering, mindfulness och medicinsk yoga. Detta präglar alla mina kurser/behandlingar. Jag har de senaste 10 åren tränat både mindfulness och medicinsk yoga så gott som dagligen för mitt eget välbefinnande.

 

Mina kurser:

NYBÖRJARKURS – krävs inga förkunskaper utan bara nyfikenhet och ett öppet sinne.

FORTSÄTTNINGSKURS – man behöver vara bekant med grunderna inom medicinsk yoga såsom långa djupa andetag, eldandning, rotlås och mantrasång.