måndag, 27 of september of 2021

Vem är jag?

Är jag ännu en hurtig, klämkäck person som sprider dåligt samvete om stress, matvanor, motion, hälsa?! Det kan tyckas så vid första anblicken men…

(Vem är personen Kristina? Se mer info under fliken “varför kurser i naturen?”)

 

Jag vet utifrån min professionella kompetens…

…att våra tankar påverkar hur vi mår och att vi ibland har förutfattade meningar om oss själva kopplat tex till ålder.

…att man kan bli sjuk grund av överbelastning och stress i arbetet och att vara totalt utmattad i kroppen och själen.

…att det inte finns några enkla “käcka tips” som löser det hela bara man tänker lite mer positivt eller rycker upp sig. I så fall hade man ju gjort det, eller hur?

…att det kan vara svårt att kunna ta sig ur sängen för att kroppen inte lyder, att man kan ha ont lite varstans, att inte kunna göra sådant som varit självklart, att man kan bli darrig av minsta ansträngning och förlamande trött.

…att man kan vara helt nedtyngd av hopplöshetskänslor, depression och känna sig som ett totalt misslyckande.

MEN jag vet också …

…att man måste ta ansvar för sig själv och utföra “jobbet” för att må bättre själv och

…att man kan behöva tips, stöd och råd av professionella personer för att hitta rätt väg.

…att det går att återfå hälsan men man blir i en “ny version” dvs erfarenheter påverkar och förändrar alltid en person.

Tillsammans kan man finna nya lösningar när var och en bidrar med sin kunskap. Först då kan man hitta nya strategier och vanor för att ändra beteende, kunna gör det man mår bra av och fungera i livet igen. Helheten blir mer än delarna!

 

Mitt yrkesliv:

  • Jag har själv använt Mindfulness Meditation träning MBSR i över 13 år och senaste året kompletterat med Medicinsk Yoga, använder det fortfarande dagligen. Eftersom jag upplevt dess positiva effekter utbildade jag mig till instruktör för att kunna dela med mig av kunskapen till andra.
  • Jag har lång arbetslivserfarenhet både som legitimerad arbetsterapeut (23 senaste åren) och fritidspedagog (13 år innan)och tycker att mindfulness konceptet stämmer väl överens med synsätten i dessa yrken samt från min arbetslivserfarenhet.
  • Vad har jag arbetat med? Arbetsrehabilitering samt rehabilitering av barn och vuxna inom akutsjukvård, äldreomsorg och hemsjukvård, både offentlig verksamhet och halvprivat. Personer med både kroppsliga och själsliga besvär.
  • Handledning, metodutveckling samt utbildning av patienter, personal och anhöriga.
  • Pedagogiskt arbete med barn och vuxna i olika typer av verksamhet och på olika nivåer.